Archivio degli autori

Chinatown – S. Francisco

Honeymoon Trip – 2011

adminrobi

Budapest, October 2012

adminrobi
jacket and tie required

Jacket and tie required

This is our dresscode….

Budapest 2012

adminrobi

Agosto 2012 – France

Hérisson – Allier – Francia

adminrobi
Wall foto USA

Viaggio di nozze

adminrobi

Earp – California

“Welcome – California”

 

adminrobi

Smoke or fog?

Yosemite National Park – California

adminrobi

Happiness

Santa Monica Beach – California

adminrobi